תכנון בניין עיר (תבע)

(תב"ע)

 משרדי צבר ניסיון בהכנה, קידום וליווי תכניות בניין עיר (תב"ע) בתחומים השונים של התכנון.
החל מהחלטה על שינוי יעוד קרקע, הגדלת מס' יחידות הדיור במגרש (שינוי וקביעת זכויות חדשות) בדיקת מצב תכנוני ובדיקת כדאיות.

בין לקוחותיי : מועצות מקומיות כגון: כפר יונה , קדימה צורן, קלאנסווה, מושבים כגון: כפר הס, חירות, גאולי תימן, תנובות, אליכין, כפר יעבץ, עיריות, יזמים פרטיים, יזמים בתחום ..המסחר והתעשייה, בעלי נחלות וחקלאים  ועוד.

המשרד עוסק בתכנון מהשלב הראשוני של הכנת סקיצות רעיוניות ועד לגמר הפרויקט,
תיאום בין היועצים השונים הקשורים בפרויקט, וכן ליווי במסגרת הרשויות עד לקבלת תוקף לתכנית.
הניסיון המקצועי הרב שנצבר לאורך השנים המגוון מקנה לנו במשרד את היכולת להתמודד עם פרויקטים רב תחומיים שונים ומגוונים.

כתיבת תגובה