אם…

אם…

אם בנית ולא הגשת בקשה להיתר בניה בזמן,
אם ביקר אצליך הפקח מטעם הועדה לתכנון ובניה,
אם התגלו חריגות בניה אצליך בבית ,בנחלה החקלאית.אם שינית יעוד של מבנה )ממחסן
למגורים או למישרד,או לגן ילדים(,
אם אתה מעוניין להוסיף ממ"ד,
אם הוגשה נגדך תביעה מרשות כלשהי ,ועדה לתכנון ובניה ,מינהל מקרקעי ישראל,וכד'
הקנסות גבוהים ומיותרים…
" נגה אדריכלית" מתמחה בהכנת בקשות להיתר והסדרתם.
*למבנים ללא היתר.
*שינוי יעוד.
*תכנית בינין עיר. )ת.ב.ע.(
*שימוש חורג.
*פל"ח )פעילות לא חקלאית(.

 • בניה חדשה.
   תכנון אדריכלי והנדסי לבית מגורים חדש הכולל לווי בזמן הבניה.
  אני מזמינה אותך לראות מגוון רחב של בתים במישרדי.
  הטיפול עד לקבלת היתר בניה כחוק נעשה מול ועדות התיכנון והבניה,
  וכן כל הרשויות בהתאם לנידרש.
  המשרד צבר ניסיון רב במגוון תכניות.
  אנו מספקים שירות יעיל בכל שלבי קבלת ההיתר.
  )כולל אישור כל הרשויות הנוגעות בדבר.(
  במידה והנך מעונין לקבל יעוץ
  אנא פנה אלי ואשמח לספק לך כל מידע.