נוגה נישרי מציגה אדריכלות ירוקה

נוגה נישרי מציגה אדריכלות ירוקה

נוגה נישרי מציגה אדריכלות ירוקה

לאחר המפגש עם תחום הבנייה הירוקה ולימוד הנושא, אני רואה חשיבות מרבית להגדלת המודעות בקרב אדריכלים, יזמים ומהנדסים בנושא הבנייה הירוקה. מעבר לתפיסה האידאולוגית הטוענת שהאנרגיה בעולם בו אנו חיים פוחתת עם השנים, אני סבורה כי שימוש בטכנולוגיה ירוקה העוסקת בהיבטי הסביבה של המבנה הבודד, החצר, השטח בין הבניינים, הרחוב והשכונה ברמת התכנית וההיתר, מטרתה לצמצם את ההשלכות הסביבתיות הפוגעות של המבנה. הטכנולוגיה מתמקדת בשילוב ההיבטים הסביבתיים בתכנון, בהקמה ובתפעול של המבנה וסביבתו.

ה"בניה הירוקה" מייצרת שימוש חסכוני וניצול יעיל של משאבי הסביבה האקלימית; כיווני הרוח, כיווני השמש, תאורה טבעית ובמים . כמו כן היא מונעת פגיעה במשאבים טבעיים, כריתת עצים לדוגמא.

כמובן, ישנן השלכות כלכליות המיטיבות עם הלקוח ולאורך זמן מפחיתות עלויות באופן משמעותי, כגון עלויות אחזקת המבנה ותפעולו, חשבונות החשמל והמים יורדים משמעותית. כלומר, אם נסתכל לאורך כמה שנים, רווחת האדם ושיפור התנאים לבריאותו באים לידי ביטוי בתכנון נכון.

לדוגמא, בחמשת הפרויקטים האחרונים שלי השתמשתי בקונסטרוקציית פלדה וחומרי בידוד. חומרים אלו מאפשרים חסכון באנרגיה עתידית, הם מבודדים את טמפרטורת הבית מהטמפרטורה החיצונית וכך הבית דורש פחות אנרגיה לחימום/קירור.

 כך גם לגבי זכוכית כפולה- Double glazing, בידוד תקרות, יצירת הצללות, שימוש במערכת מיזוג VRF חסכונית, ניצול מים אפורים (המאפשרים אגירת מים בחצרות) ואפילו שימוש באור טבעי ופתחי אוורור.

הבניה הירוקה מציעה דרכים רבות לחיסכון, הראשונה שבהן היא תכנון אדריכלי והנדסי אקלימי המשמר אנרגיה בדרך פסיבית. תכנון כזה עשוי להביא לחיסכון באנרגיה בשיעור של כ- 35%. שימוש במערכות חימום קירור ותיאורה חסכונית יכול להביא לחיסכון נוסף של 20% ויותר בהוצאות האנרגיה של הבניין

והתנהלות צרכנית נבונה תביא לעוד חיסכון של 15% .

ניצול אנרגיות מתחדשות (שמש ורוח) יכול לחסוך כ-25% מתצרוכת האנרגיה במבנה, לצמצם את צריכת האנרגיה ממקורות המזהמים את הסביבה ולהביא חיסכון משמעותי לכיס.

אולם, המודעות לחסכון הכלכלי אינה ברורה לקהל הרחב ולעיתים יש לגשר בין רצון הלקוח לטכנולוגיה.

מחקר שבוצע עבור המשרד להגנת הסביבה בנוגע לכדאיות בנייה ירוקה במבנים מראה כי ההשקעה מתחילה להחזיר  את עצמה תוך שנתיים.

הבנייה הירוקה מחייבת גישה מערכתית כוללת, שיתוף פעולה בין כל הגורמים העוסקים בתכנון הבית חיונית להצלחת התהליך. דרושה עבודת צוות משולבת בין היזם האדריכל המהנדס וכל אנשי הביצוע הרלוונטיים האחרים, כבר בשלבים הראשונים של תהליך התכנון.

לסיכום, הגברת המודעות בנושא הבניה הירוקה יועיל הן לסביבה והן לכיס.